Sídlo:

QVD, s.r.o.
Včelárska 18
971 01 Prievidza
E-mail: qvd@qvd.sk

IČO: 36 330 281
IČ DPH: SK2021750665
DIČ: 2021750665

Banka:
ČSOB - Prievidza
4000133661/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 0013 3661

Registrácia OR:
Okr. súd Trenčín, oddiel: Sro,
vložka č. 14034/R